INDICADORS GENERALS DEL CENTRE

  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 95%
Durada mitjana estudis 4
Taxa abandonament 11,94% 13% 4%
Taxa graduació 100%

TAXES DE RENDIMENT I EFICIÈNCIA

Primer curs

Suspens

No present

Total

Aprovats

Rendiment

Eficiència

8

41

200

151

75,50%

94,97%

Segon curs

Suspens

No present

Total

Aprovats

Rendiment

Eficiència

10

27

150

113

75,33%

91,87%

Tercer curs

Suspens

No present

Total

Aprovats

Rendiment

Eficiència

2

5

70

63

90,00%

96,92%

Quart curs

Suspens

No present

Total

Aprovats

Rendiment

Eficiència

0

0

242

242

100%

100%

1er Trimestre CURS 2018-19

Taula de freqüència

MICRO

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

8

44,4

44,4

44,4

NP

6

33,3

33,3

77,8

NT

2

11,1

11,1

88,9

SS

2

11,1

11,1

100,0

Total

18

100,0

100,0

HISTÒRIA ECONÒMICA

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

7

38,9

38,9

38,9

NP

5

27,8

27,8

66,7

NT

4

22,2

22,2

88,9

SS

2

11,1

11,1

100,0

Total

18

100,0

100,0

SOCIOLOGIA

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

7

38,9

38,9

38,9

NP

6

33,3

33,3

72,2

NT

4

22,2

22,2

94,4

SS

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

MATES

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

10

55,6

55,6

55,6

CONV.

1

5,6

5,6

61,1

NP

5

27,8

27,8

88,9

NT

1

5,6

5,6

94,4

SS

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

8

44,4

44,4

44,4

NP

9

50,0

50,0

94,4

NT

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

MACRO

Freqüència

Percentatge

Percentatge válido

Percentatge acumulat

Vàlides AP

9

50,0

50,0

50,0

NP

8

44,4

44,4

94,4

SS

1

5,6

5,6

100,0

Total

18

100,0

100,0

INT. A LA COMPTABILITAT

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

5

27,8

27,8

27,8

NP

10

55,6

55,6

83,3

SS

3

16,7

16,7

100,0

Total

18

100,0

100,0

INT. AL DRET

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

6

33,3

33,3

33,3

NP

8

44,4

44,4

77,8

SS

4

22,2

22,2

100,0

Total

18

100,0

100,0

PROCESSOS PSICO BÀSICS

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Válidos AP

7

38,9

38,9

38,9

NP

8

44,4

44,4

83,3

NT

1

5,6

5,6

88,9

SS

2

11,1

11,1

100,0

Total

18

100,0

100,0

ANÀLISI DE DADES

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides AP

5

27,8

27,8

27,8

CONV.

1

5,6

5,6

33,3

NP

8

44,4

44,4

77,8

NT

1

5,6

5,6

83,3

SS

3

16,7

16,7

100,0

Total

18

100,0

100,0

2N Trimestre CURS 2018-19

Taula de freqüència

OPERACIONS FINANCERES

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

4

26,7

26,7

26,7

MH

1

6,7

6,7

33,3

NP

5

33,3

33,3

66,7

NT

5

33,3

33,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

R.R.H.H

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

7

46,7

46,7

46,7

NP

3

20,0

20,0

66,7

NT

3

20,0

20,0

86,7

SS

2

13,3

13,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

3

20,0

20,0

20,0

NP

7

46,7

46,7

66,7

NT

5

33,3

33,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

ANTROPOLOGIA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

6

40,0

40,0

40,0

MH

1

6,7

6,7

46,7

NP

3

20,0

20,0

66,7

NT

4

26,7

26,7

93,3

SS

1

6,7

6,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

FONAMENTS DEL MÀRQUETING

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

5

33,3

33,3

33,3

NP

3

20,0

20,0

53,3

NT

3

20,0

20,0

73,3

SS

4

26,7

26,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

MÀRQUETING DIGITAL

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

2

13,3

13,3

13,3

NP

5

33,3

33,3

46,7

NT

7

46,7

46,7

93,3

SS

1

6,7

6,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

TÈC. INVESTIGACIÓ SOCIAL I

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

5

33,3

33,3

33,3

CONV.

1

6,7

6,7

40,0

NP

6

40,0

40,0

80,0

NT

1

6,7

6,7

86,7

SS

2

13,3

13,3

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

FISCLITAT BÀSICA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

2

13,3

13,3

13,3

NP

4

26,7

26,7

40,0

NT

7

46,7

46,7

86,7

SB

1

6,7

6,7

93,3

SS

1

6,7

6,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

OPERACIONS I PROCESSOS

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

4

26,7

26,7

26,7

NP

5

33,3

33,3

60,0

NT

4

26,7

26,7

86,7

SB

1

6,7

6,7

93,3

SS

1

6,7

6,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

 

FINANCES

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

3

20,0

20,0

20,0

NP

8

53,3

53,3

73,3

NT

3

20,0

20,0

93,3

SB

1

6,7

6,7

100,0

Total

15

100,0

100,0

 

3er Trimestre CURS 2018-19

Taula de freqüència

COMPTABILITAT ANALITICA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

1

14,3

14,3

14,3

NT

2

28,6

28,6

42,9

SB

3

42,9

42,9

85,7

SS

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

MÀRQUETING EN EL PUNT DE VENDA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

5

71,4

71,4

71,4

NP

1

14,3

14,3

85,7

NT

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

LOCALITZACIÓ COMERCIAL

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

1

14,3

14,3

14,3

NP

1

14,3

14,3

28,6

NT

4

57,1

57,1

85,7

SB

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

TÈCNIQUES INVESTIGACIÓ SOCIAL II

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

5

71,4

71,4

71,4

SS

2

28,6

28,6

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

GESTIÓ INMOBILIARIA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

NP

1

14,3

14,3

14,3

NT

6

85,7

85,7

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

QUALITAT I SISTEMES DE GESTIÓ

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

1

14,3

14,3

14,3

NP

1

14,3

14,3

28,6

NT

5

71,4

71,4

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

GESTIÓ EN EL PUNT DE VENDA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

4

57,1

57,1

57,1

NP

1

14,3

14,3

71,4

NT

2

28,6

28,6

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

3

42,9

42,9

42,9

NP

1

14,3

14,3

57,1

NT

3

42,9

42,9

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

LA CIUTAT, EL COMERÇ I LA DISTRIBUCIÓ

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

1

14,3

14,3

14,3

NP

1

14,3

14,3

28,6

NT

4

57,1

57,1

85,7

SB

1

14,3

14,3

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

 

MODELS I ESTRATEGIES DE CREIXEMENT

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

4

57,1

57,1

57,1

NP

1

14,3

14,3

71,4

NT

2

28,6

28,6

100,0

Total

7

100,0

100,0

 

4t Trimestre CURS 2018-19

Taula de freqüència

TÉCNIQUES DE VENDA

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

12

54,5

54,5

54,5

CONV.

2

9,1

9,1

63,6

NT

8

36,4

36,4

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

GESTIÓ COMPRES

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

16

72,7

72,7

72,7

CONV.

2

9,1

9,1

81,8

NT

4

18,2

18,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

COMERÇ DIGITAL I XARXES SOCIALS

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

7

31,8

31,8

31,8

CONV.

2

9,1

9,1

40,9

NT

12

54,5

54,5

95,5

SB

1

4,5

4,5

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

SIST. INFORMACIÓ GEOREFERENCIATS

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

6

27,3

27,3

27,3

MH

1

4,5

4,5

31,8

NT

10

45,5

45,5

77,3

SB

5

22,7

22,7

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

COMERÇ INTERNACIONAL

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

3

13,6

13,6

13,6

NT

19

86,4

86,4

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

2

9,1

9,1

9,1

NP

2

9,1

9,1

18,2

NT

7

31,8

31,8

50,0

SB

11

50,0

50,0

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

DIRECCIÓ EN CENTRES COMERCIALS

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

6

27,3

27,3

27,3

NT

12

54,5

54,5

81,8

SB

4

18,2

18,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

NEUROMÀRKETING

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

5

22,7

22,7

22,7

NT

12

54,5

54,5

77,3

SB

5

22,7

22,7

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

LIDERATGE

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

1

4,5

4,5

4,5

NP

2

9,1

9,1

13,6

NT

15

68,2

68,2

81,8

SB

4

18,2

18,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

TFC

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

AP

8

36,4

36,4

36,4

NT

8

36,4

36,4

72,7

SB

6

27,3

27,3

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES

 

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

Percentatge acumulat

Vàlides

NP

2

9,1

9,1

9,1

NT

5

22,7

22,7

31,8

SB

15

68,2

68,2

100,0

Total

22

100,0

100,0

 

Relació d’estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complet)

Curs Crèdits matriculats

1r

678

2n

540

3r

228

4t

1.416

total

2.862

Total etc

47,7

Total pdi a temps complet

8

Ratio etc/pditc

5,9625